De Nhat Securities Corporation
Giao dịch trực tuyến WTrade

Hướng dẫn cách sử dụng và đặt lệnh qua Website tại FSC

Khách hàng lưu ý: Sau khi đăng ký dịch vụ đặt lệnh qua website, khách hàng sẽ được FSC cấp tài khoản đăng nhập, mật khẩu truy cập và mã PIN để đặt lệnh( Mật khẩu truy cập và mã Pin được sử dụng như chữ ký điện tử của khách hàng khi đặt lệnh)

1.    Khách hàng truy cập website đặt lệnh thông qua URL sau:

https://www.e-fsc.com.vn

Download hướng dẫn sử dụng Web-Trade mới