Nhận định thị trường ngày

Bản tin thị trường ngày 18-10-2017 (18/10/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/10/2017, chỉ số VN-Index tăng 8.86 điểm tương 1.08% lên 828.29 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 177.2 triệu đơn vị, trị giá 3,914.85 tỷ đồng. Toàn sàn có 146 mã tăng, 128 mã giảm và 49 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 6.63 điểm tương ứng 0.82% lên 818.48 điểm với 19 mã tăng, 10 mã giảm và 1 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 16/10/2017 (16/10/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/10, chỉ số VN-Index tăng 5.08 điểm, tương đương 0.62% lên 820.95. Tổng khối lượng giao dịch trên HOSE đạt 154.12 triệu đơn vị, trị giá 3,349.59 tỷ đồng, tương ứng tăng 3.30% về khối lượng nhưng giảm -4.47% về giá trị so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Toàn sàn có 132 mã tăng, 130 mã giảm và 81 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 5.87 điểm tương ứng 0.73% lên 815.47 điểm với 19 mã tăng, 9 mã giảm và 2 mã đứng giá. HNX-Index quay đầu tăng 0.73 điểm tương đương 0.67% lên 109.11 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên sàn niêm yết HNX đạt 42.36 triệu đơn vị, trị giá 542.92 tỷ đồng, tương ứng giảm 13.26% về khối lượng và 53.99% về giá trị so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Toàn sàn có 88 mã tăng, 75 mã giảm và 215 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-Index tăng 1.6 điểm tương ứng 0.80% lên 200.82 điểm với 9 mã tăng, 11 mã giảm và 10 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 13/10/2017 (13/10/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/10, chỉ số VN-Index tăng 1.92 điểm, tương đương 0.24% lên 815.87. Tổng khối lượng giao dịch trên HOSE đạt 149.20 triệu đơn vị, trị giá 3,506.29 tỷ đồng, tương ứng giảm 17.43% về khối lượng và 8.09% về giá trị so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Toàn sàn có 125 mã tăng, 142 mã giảm và 76 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 2.77 điểm tương ứng 0.34% lên 809.60 điểm với 12 mã tăng, 17 mã giảm và 1 mã đứng giá. HNX-Index quay đầu giảm 0.27 điểm tương đương 0.25% xuống 108.38 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên sàn niêm yết HNX đạt 48.84 triệu đơn vị, trị giá 1,180.06 tỷ đồng, tương ứng tăng 2.13% về khối lượng và 98.64% về giá trị so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Toàn sàn có 74 mã tăng, 92 mã giảm và 212 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-Index giảm 0.74 điểm tương ứng 0.37% xuống 199.23 điểm với 12 mã tăng, 11 mã giảm và 7 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 12/10/2017 (12/10/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/10, chỉ số VN-Index tăng 3.30 điểm, tương đương 0.41% lên 813.95. Tổng khối lượng giao dịch trên HOSE đạt 180.7 triệu đơn vị, trị giá 3,814.83 tỷ đồng, tương ứng tăng 25.30% về khối lượng và 19.33% về giá trị so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Toàn sàn có 116 mã tăng, 156 mã giảm và 72 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 1.53 điểm tương ứng 0.19% lên 806.83 điểm với 17 mã tăng, 11 mã giảm và 2 mã đứng giá. HNX-Index quay đầu tăng nhẹ 0.08 điểm tương đương 0.08% lên 108.65 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên sàn niêm yết HNX đạt 47.83 triệu đơn vị, trị giá 594.07 tỷ đồng, tương ứng tăng 22.68% về khối lượng và 19.70% về giá trị so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Toàn sàn có 84 mã tăng, 88 mã giảm và 206 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-Index tăng 0.45 điểm tương ứng 0.23% lên 199.54 điểm với 13 mã tăng, 12 mã giảm và 5 mã đứng giá.

Bản tin thị trường tháng 9 - 2017 (11/10/2017)
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua 3/4 chặng đường của năm 2017 với sự tăng trưởng vượt bậc của hai chỉ số VN-Index và HNX-Index. Chỉ số VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9/2017 ở mức 804,42 tăng 21.66 điểm tương ứng với 2.77% so với tháng trước, với 9 phiên giảm và 11 phiên tăng. Tổng khối lượng giao dịch 3,145.4 triệu CP, 71,076.82 tỷ đồng, trong đó khớp lệnh liên tục là 2,843.14 triệu cp tưng ứng 63,599.57 tỷ đồng; bình quân khối lượng giao dịch là 142.16 triệu cp/phiên, giá trị giao dịch 3178 tỷ đồng/phiên. Trên sàn HOSE khối ngoại thực hiện bán ròng cả về khối lượng và giá trị tương ứng 150 nghìn CP, 171.72 tỷ đồng.

Bản tin thị trường ngày 11/10/2017 (11/10/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10, chỉ số VN-Index tăng 1.69 điểm, tương đương 0.21% lên 810.65. Tổng khối lượng giao dịch trên HOSE đạt 144.2 triệu đơn vị, trị giá 3,196.98 tỷ đồng, tương ứng giảm 13.95% về khối lượng và 5.19% về giá trị so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Toàn sàn có 137 mã tăng, 125 mã giảm và 82 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 3.81 điểm tương ứng 0.48% lên 805.3 điểm với 14 mã tăng, 10 mã giảm và 6 mã đứng giá. HNX-Index quay đầu giảm nhẹ 0.18% điểm tương đương 0.16% xuống 108.57 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên sàn niêm yết HNX đạt 38.99 triệu đơn vị, trị giá 496.28 tỷ đồng, giảm mạnh so với phiên giao dịch trước với các mức giảm tương ứng là 33.37% về khối lượng và 99.95% về giá trị giao dịch. Toàn sàn có 69 mã tăng, 92 mã giảm và 217 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-Index tăng 0.24 điểm tương ứng 0.12% lên 199.02 điểm với 13 mã tăng, 11 mã giảm và 6 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 10/10/2017 (10/10/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 09/10, chỉ số VN-Index quay đầu tăng 1.16 điểm, tương đương 0.14% lên 808.96. Tổng khối lượng giao dịch trên HOSE đạt 167.58 triệu đơn vị, trị giá 3,372.08 tỷ đồng. Toàn sàn có 148 mã tăng, 124 mã giảm và 72 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 1.07 điểm tương ứng 0.13% lên 801.49 điểm với 16 mã tăng, 12 mã giảm và 2 mã đứng giá. HNX-Index tăng 0.77 điểm tương đương 0.71% lên 108.75 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên sàn niêm yết HNX đạt 58.5 triệu đơn vị, trị giá 1,033.9 tỷ đồng. Toàn sàn có 92 mã tăng, 78 mã giảm và 208 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-Index tăng 1.28 điểm tương ứng 0.65% lên 198.78 điểm với 12 mã tăng, 12 mã giảm và 6 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 06-10-2017 (06/10/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 05/10/2017, chỉ số VN-Index giảm 0.43 điểm tương 0.05% xuống 805.23 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 148.45 triệu đơn vị, trị giá 3,380.16 tỷ đồng. Toàn sàn có 128 mã tăng, 141 mã giảm và 53 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 1.66 điểm tương ứng 0.21% lên 797.42 điểm với 11 mã tăng, 17 mã giảm và 2 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 5-10-2017 (05/10/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 05/10/2017, chỉ số VN-Index tăng 7.66 điểm tương 0.96% lên 805.66 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 118.4 triệu đơn vị, trị giá 2,471.18 tỷ đồng. Toàn sàn có 169 mã tăng, 92 mã giảm và 53 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 8.74 điểm tương ứng 1.11% lên 795.76 điểm với 22 mã tăng, 4 mã giảm và 4 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 4-10-2017 (04/10/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 03/10/2017, chỉ số VN-Index giảm 4.23 điểm tương 0.53% xuống 798 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 162.27triệu đơn vị, trị giá 3,286.87 tỷ đồng. Toàn sàn có 93 mã tăng, 185 mã giảm và 38 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index giảm 3.68 điểm tương ứng 0.47% xuống 787.02 điểm với 5 mã tăng, 23 mã giảm và 2 mã đứng giá.

12345678910